Odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, prosíme vyplňte následující formulář. Formulář je potřeba podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, nebo jej vytisknutý vložit do zásilky s vráceným zbožím) 

 

Kohut Trade Company s.r.o.
Dobratice č. 422,
739 51 Dobratice
IČO: 03854515
doporučeně

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

*Váš text včetně čísla faktury*

 

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na vaši adresu. Zaplacenou kupní cenu vraťte v zákonné lhůtě na bankovní účet:___________­­­______________na moje jméno.

 

 

V____________ dne_____________

 

*Váš podpis*

 

 

Formulář si může také stáhnout ve formátu pdf:

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Vyplněný a podepsaný formulář prosím zašlete poštou na adresu:

Kohut Trade Company s.r.o.
Dobratice č. 422, 739 51 Dobratice
IČO: 03854515

nebo e-mailem na: info@kohutovypaliva.cz