Výroba pelet

Dřevní pelety jsou vyráběny z pilin vznikajících zpracováním dřeva. Piliny se následně vysušují a lisují v prstencovém granulovacím lisu do válečků o průměru nejčastěji 6 mm.

Odkud-jsou-piliny-pro-vyrobu-drevenych-pelet

Příprava surovin na pelety

Vysušením suroviny a jejím následným zpracováním peleta získává správné vlastnosti, jako je vysoká výhřevnost. Pelety vynikají především nízkým obsahem popela, nízký obsah popela je dán tím, že by pelety měly být vyráběny pouze z kmenového dříví a chemicky neošetřených zbytků z dřevozpracujícího průmyslu, materiál tedy neobsahuje další příměsi, které zapříčiňují větší obsah popela. Piliny jsou před lisováním vysušeny na vlhkost 10 až 15 %. Pelety se většinou vyrábějí ze zbytků zpracovaného surového dřeva, které má obsah vody na úrovni 40 až 60 %. Je tedy nutné je kvalitně vysušit. Když se pilina vysuší, jde do míchacího zařízení, kde získá stabilní vlhkost, jelikož i v sušárně jsou jisté výkyvy vlhkosti. Následně je třeba pilinu rozdrtit. Pelety se vyrábějí z dřevních zbytků různé velikosti (piliny, hobliny, drobná štěpka), a proto je před lisováním nutné surovinu upravit na určitou zrnitost.

Drevene-piliny-pro-vyrobu-drevenych-pelet

Lisování pelet = Peletování

Závěrem je samotné lisování v protlačovacím matricovém lisu = peletování. Při lisování se výlisek zahřeje na teplotu kolem 100 °C a je nutné jej ihned zchladit. To se děje zpravidla v chladiči, kde je již hotová peleta zchlazena na teplotu okolo 40 °C a poté putuje do zásobníku. Zvláště u pelet určených pro maloodběratele je sledovaným parametrem kvality podíl jemných částic v palivu, který by neměl přesahovat 1 % celkového objemu. Proto je mezi chladičem a zásobníkem finálního produktu umístěn ještě separátor. Je to vibrační síto s velikostí do 3,5 mm, na kterém je od pelet oddělen odrol, jenž putuje zpět do lisu s ostatními pilinami. Žádný materiál tedy nepřijde na zmar.

Nakupovat-Kohutovy-Pelety

nebo