Zásady ochrany osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Společnost Kohut Trade Company, s.r.o., IČO: 03854515, sídlem Dobratice č.p. 422, 739 51 Dobratice zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61513, jakožto správce, zpracovává Vaše osobní údaje.

 

Co jsou to osobní údaje? A proč je zpracováváme?

Co jsou osobní údaje?

Základní rámec osobních údajů je obsažen v rámci zákona č. 110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů (dále jen „ZOÚ“) – lze je definovat jako jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby.

Může se tak jednat o datum narození, jméno, číslo bankovního účtu, emailová adresa. Všechny tyto údaje chráníme tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému využití. Vždy shromažďujeme poskytnuté údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracováváme pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny či poskytnuty.

 

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho?

Uzavření smlouvy:

Většinu osobních údajů shromažďuje a zpracováváme k tomu, abychom byli vůbec schopni uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží, které nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, pak následně údaje slouží k řádnému doručení. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací. Typicky se jedná o adresu, jméno, číslo účtu či preferovaný způsob platby atd.

Oprávněné zájmy:

Naším zájmem je, abyste se na našem webu cítili co nejlépe a současně abychom Vám mohli vždy zobrazovat co nejvíce relevantní obsah.  Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a skrze užití analytických cookies. Ze stejného právního důvodu Vám, jako našim zákazníkům, můžeme zasílat emaily či newslettery.

Souhlas:

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

 

Proč tedy?

 1. Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili Vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 2. Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 3. E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete odhlásit.
 4. Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu a mimo web (personalizovaná reklama na webu třetích stran) můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics, Sklik, apod.
 5. Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
 6. Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

 

 Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa atd.
 3. Vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve Vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, nákupní seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), Vaše hodnocení produktů a služeb,
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
 5. údaje o Vašem chování na webu zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 6. údaje o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
 7. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení e-mailů, které Vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o Vašem pohlaví, věku,

 

Předávání osobních údajů třetím stranám:

Typicky nepředáváme Vaše osobní údaje třetím stranám, nicméně existují některé případy, kdy je takovýto postup nezbytný pro realizaci obchodu či ochranu Vašich či našich oprávněných zájmů. Takovými případy mohou být:

 

Platební karty: Naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

Obchodní sdělení: V případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem) můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a Vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Státní orgány: V případě vymáhání našich práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali Vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Doručení zboží: Vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: Pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme Vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení Vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

 

Cookies:

Pravidla a délka uchovávání souborů a údajů získaných prostřednictvím nástrojů cookies jsou obsažena v dokumentu upravující cookies, který je obsažen v rámci vyskakovacího okna při zobrazení webového rozhraní e-shopu.

 

Jaké máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů:

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo:

 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo opravit či doplnit své osobní údaje
 • právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů,
 • právo na přístup k vašim osobním údajům (portabilita)
 • právo požadovat přenesení vašich osobních údajů
 • právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů
 • právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme

 

Máte-li za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údaj, budeme však rádi, když vzniklý problém budete řešit nejprve s námi.

 

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

 

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

 

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

 

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí tohoto kontaktního formuláře.

 

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Samozřejmě celou situaci můžete prvně vyřešit s námi, za což budeme vděční.

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Závěrečná ustanovení a kontaktní osoba

Společnost Kohut Trade Company, s.r.o., určuje kontaktní osobu pro účely zpracovávání osobních údajů a řešení otázek osobních údajů a jejich ochrany:

Martin Kohut – Martin.kohut@kohutovypaliva.cz - +420773772047- Dobratice 459, 73951

Tento dokument týkající se ochrany osobních údajů je platný a účinný od okamžiku zveřejnění na webových stránkách zpracovatele, přičemž je k dispozici na webových stránkách https://www.kohutovypaliva.cz.